Arbetet gällande garantier fortsätter

Vi i styrelsen arbetar hårt med hur vi på bästa sätt ska gå vidare gällande de garantiproblem flera av våra lägenheter fortfarande inte har fått åtgärdade. Under måndagen (10/2) hade styrelsen
ett möte där man sammanställde vilka allvarliga problem som finns i lägenheterna utifrån den utförda två-årsbesiktningen.

Vi ska nu ta kontakt med de leverantörerna som försett husen med olika delar för att se vad som blir bästa vägen framåt.